Ogłoszenia

Szkole­nie BHP

Ogłosze­nie szkole­nia BHP dla stu­den­tów studiów niestacjonarnych.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Szkolenie BHP.doc)Szkole­nie BHP[ ]24 kB

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11AiR-​KSA-​ND, 41EE-​SP, 11E-​ND

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11AiR-​KSA-​ND, 11E-​ND, 41EE-​SP. Szczegółowe infor­ma­cje w dziekana­cie WIEA oraz w zakładce Prace dyplo­mowe. Ter­miny dla grup 11AiR-​KSA-​ND oraz 11E-​ND: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 26.01.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej (po uprzed­nim zatwierdze­niu tem­atów) nie później niż do 17.02.2019. Ter­miny dla grupy 41EE-​SP: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 07.01.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej nie później niż do 28.01.2019.

Spotkanie w sprawie wdraża­nia doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej — stu­dia STACJONARNE

Obow­iązkowe spotkanie nt. wdraża­nia doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej dla stu­den­tów trybu stacjonarnego wszys­t­kich kierunków real­i­zowanych na WIEA UZ: 2 i 3 roku studiów I stop­nia oraz 2 semes­tru studiów II stop­nia obędzie się 21 LISTOPADA 2018 R. (ŚRODA), o godz. 11:15 w sali H044 A-​10 (budynek Wydzi­ału Mechanicznego).

Spotkanie w sprawie wdraża­nia doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej — stu­dia NIES­TACJONARNE

Obow­iązkowe spotkanie nt. wdraża­nia doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej dla stu­den­tów trybu nies­tacjonarnego wszys­t­kich kierunków real­i­zowanych
na WIEA UZ: 2 i 3 roku studiów I stop­nia oraz 2 semes­tru studiów II stop­nia obędzie się 18 LISTOPADA 2018 r. (NIEDZIELA), o godz. 9:00 w sali H044 A-​10 (budynek Wydzi­ału Mechanicznego).

Dziekanat — godziny obsługi stu­den­tów

Dziekanat czynny w dni­ach poniedzi­ałek — piątek w godz­i­nach 9.00 i 14.00,
W dni zjaz­dowe — sob­ota w godz­i­nach 9.00 14.00.

Zmi­any w doku­men­tach prac dyplo­mowych

Na stronie inter­ne­towej WIEA dostępne są do wglądu i pobra­nia doku­menty związane z pracą dyplo­mową.

Mate­ri­ały dostępne są pod adresem:
https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​a​c​e​-​d​y​p​l​o​m​o​w​e​-​i​-​e​g​z​a​m​i​n​-​d​y​p​l​o​m​o​w​y